fbpx

Jak działamy

POZNAJ ETAPY WSPÓŁPRACY Z NAMI

Jak wspieramy naszych klientów?

Czyli krok po kroku jak wygląda optymalny scenariusz projektu wsparcia dla klienta. Bez względu czy finalnie będziemy pracować nad jednym konkretnym rozwiązaniem czy też wybrany zostanie cały pakiet scenariusz zawsze będzie podobny i będzie zawierał poszczególne etapy.

 • 01Audyt wstępny

  Pierwsze niezobowiązujące spotkanie podczas którego obie strony poznają się. Poznajemy Twoją organizację oraz ustalamy miejsca w których widzisz konieczność zmian i poprawy. Określamy Twoje oczekiwania oraz wymagania. Pod koniec tej rozmowy potrafimy określić obszary i kierunki ewentualnej współpracy. Możemy też pokusić się o wstępną diagnozę. Postaramy się też rozwiać wszelkie obawy i wątpliwości.
 • 02Audyt i analiza potrzeb

  Szereg spotkań i rozmów podczas których dokonujemy dokładnej analizy sytuacji, poznajemy dokładnie organizację, procedury oraz ludzi. To kluczowy moment w każdym naszym projekcie, do którego przywiązujemy ważną wagę, więcej szczegółów znajdziesz tutaj.
 • 03Diagnoza i wnioski

  To moment kiedy przedstawiamy wnioski oraz dokładną diagnozę sytuacji i możliwości zmian i przede wszystkim obszarów z potencjałem rozwoju. Klient otrzymuje szczegółowy raport zawierający konkretne informacje oraz wnioski, który jest dokładnie omawiany i dyskutowany. Efektem końcowym jest porozumienie obu stron co do zakresu i celów planowanego projektu.
 • 04Rekomendacje i propozycje rozwiązań.

  Przedstawiamy pakiet dobranych propozycji i rozwiązań we wcześniej określonych zakresach. Proponujemy konkretny plan działań zawierający szereg propozycji i pomysłów z szerokiego wachlarza narzędzi wraz z harmonogramem wdrożeń oraz ramowym budżetem.
 • 05Mapa drogowa działań

  Czas na konsultacje i wybór optymalnego rozwiązania i umieszczenie go w ramach budżetowych i czasowych klienta. To również etap podziału zadań i odpowiedzialności po obu stronach. Finalnie mamy gotowy plan w postaci mapy drogowej działań.
 • 06Etap wdrożeń

  Czas na realizację przyjętych założeń i opracowanych projektów zgodnie z przyjętą mapą drogową działań.
 • 07Punkt kontrolny

  Kolejny bardzo istotny etap projektu zaplanowany jeszcze w trakcie procesu wdrożeń. Mimo iż staramy się aktywnie brać udział w każdym momencie procesu i reagować na bieżąco to jednak uważamy za niezbędne by dokonywać co jakiś czas analiz skutków i reakcji środowiska na wprowadzane zmiany i reagować na nie korektami i modyfikacjami.
 • 08Kontynuacja po korektach

  Ciąg dalszy wdrożeń pakietów i projektów z uwzględnieniem modyfikacji wynikających z analiz w punktach kontrolnych wzbogaconych również o szeroko pojęty follow up.
 • 09Podsumowanie i…dalszy rozwój

  Każdy projekt wymaga podsumowania i tzw. zamknięcia. Czas na oceny, analizy, wnioski i ostateczną weryfikację celu i skuteczności działań.