Polityka prywatności

Polityka prywatności – SOLVADO Gabriel Seiler

Celem poniższej polityki jest realizacja obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), a w szczególności realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO oraz realizacji obowiązków dotyczących ochrony przetwarzanych danych osobowych określonych m.in. w art.  32 RODO.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w ramach prowadzonej działalności jest SOLVADO Gabriel Seiler, REGON: 368726826, NIP: 9690593688.

W sprawach związanych z ochroną danych można się skontaktować z firmą za pośrednictwem e-mail kontakt@solvado.pl lub w dogodny dla Państwa sposób.  Wszystkie dane kontaktowe dostępne są na stronie https://solvado.pl/kontakt/

Jakie dane pozyskujemy i przetwarzamy?

Przetwarzanie danych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej Solvado.pl

Pliki Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu z którego korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki cookies zawierają w szczególności: nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. W plikach cookies mogą być również zawarte dane osobowe: np. numer IP lub treść pól wypełnianych w formularzach na stronie.

Solvado jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego Użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Właściciel serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu:

  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawiona na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji serwisu danej strony internetowej.

Informacje dotyczące ustawień przeglądarki internetowej oraz o sposobie dezaktywacji plików cookies dostępne są w dokumentacji udostępnianej przez producenta przeglądarki. Najczęściej w sekcji pomocy.

Narzędzia Google Analytics

Google Analytics jest narzędziem analitycznym udostępnionym przez firmę Google Inc., które umożliwia monitorowanie ruchu na stronach internetowych. Właściciele witryn lub osoby zarządzające nimi otrzymują informacje o ich użytkownikach oraz podejmowanych przez nich działaniach.

System Google Analytics zbiera następujące typy danych osobistych:

  • Identyfikatory online włączając pliki cookies;
  • Adresy IP oraz identyfikatory urządzeń;
  • Identyfikatory klientów.

Strona solvado.pl korzysta z usługi analizowania danych internetowych Google Analytics. Firma Solvado wykorzystuje dane do analiz i pomiarów, oraz gromadzenia informacji w jaki sposób są wykorzystywane informacje na stronie. Dane uzyskane przy użyciu tego narzędzia nie są udostępniane innym podmiotom i służą jedynie do celów statystycznych oraz poprawy jakości użyteczności witryny.

Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, w celu poprawy ich struktury i funkcjonalności.

W ramach ustawień plików cookies Użytkownik witryny solvado.pl możesz zadecydować, czy wyraża zgodę na zbieranie takich danych, czy też nie.

Narzędzie Google Tag Manager

Google Tag Manager jest narzędziem analitycznym , służącym do monitorowania i mierzenia aktywności użytkowników i sposobów wykorzystania strony www. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google związane z usługą Google Tag Manager. Dane uzyskane przy użyciu tego narzędzia nie są udostępniane innym podmiotom i służą jedynie do celów statystycznych oraz poprawy jakości użyteczności witryny.

W ramach ustawień plików cookies Użytkownik witryny solvado.pl może zadecydować, czy wyraża zgodę na wykorzystywanie takich danych, czy nie.

Narzędzie marketingowe Pixel Facebook

Pixel Facebook jest narzędziem marketingu internetowego, wykorzystywanym do monitorowania aktywności w mediach społecznościowych Facebook oraz do przygotowania precyzyjnych i spersonalizowanych kampanii oraz komunikacji.

Dane uzyskane przy użyciu tego narzędzia nie są udostępniane innym podmiotom i służą jedynie do celów statystycznych oraz poprawy jakości użyteczności profilu oraz umieszczanych na nim treści.

Dane otrzymane drogą korespondencji mailowej i za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie www.

Przetwarzanie danych dostarczonych drogą mailową oraz za pośrednictwem formularzy na stronie internetowej odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody, zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej z tych form Użytkownik serwisu ma możliwość zgłoszenia rezygnacji z przetwarzania jego danych drogą korespondencyjną (e-mail lub listownie) lub korzystając ze stosownych mechanizmów rezygnacji. Opis i instrukcje tych procedur są dostępne za każdym razem w wysyłanej korespondencji, najczęściej w postaci bezpośredniego linku do mechanizmy dezaktywacji zgody.

Na stronie solvado.pl mogą znajdować się linki kierujące do innych stron internetowych. Firma Solvado Gabriel Seiler nie ma wpływu na politykę prywatności oraz politykę wykorzystywania plików cookies na tych stronach, więc nie ponosi również odpowiedzialności za nie. Użytkownik przechodząc na takowe strony powinien zapoznać się z ich polityką prywatności.

Przetwarzanie danych powierzonych

W ramach świadczonych usług marketingowych i konsultingowych firma Solvado Gabriel Seiler przetwarza dane osobowe powierzone jej do celów analitycznych i przygotowania strategii, konsultacji a także kampanii marketingowych oraz cyklicznej komunikacji np. drogą mailową.

Zakres powierzonych danych jest zawsze ograniczony wyłącznie do danych niezbędnych do realizacji umowy z Klientem i każdorazowo doprecyzowany stosownymi zapisami w umowach. Dane nigdy nie są przekazywane firmom trzecim.

W przypadku danych powierzonych firma Solvado Gabriel Seiler nie posiada informacji o sposobie pozyskania tych danych przez Administratora. Jako podmiot przetwarzający dane otrzymane na prośbę osoby, której dane zostały nam powierzone, przekażemy informację o administratorze i bezpośredni kontakt do niego. W dowolnym momencie, na żądanie osoby uprawnionej usuniemy jej dane z powierzonego nam zbioru oraz przekażemy informację o takim żądaniu naszemu Klientowi, który jest Administratorem tych danych. Może to jednak nie mieć wpływu na dane w zbiorach Administratora.

Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych. Niektóre dane osobowe mogą być zapisywane w tzw. chmurze. Wynika to ze specyfiki niektórych narzędzi. Firma Solvado Gabriel Seiler korzysta wyłącznie z usług profesjonalnych dostawców, zapewniających ochronę danych na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, dotyczących ochrony danych osób fizycznych i przetwarzania danych osobowych (RODO i GDPR).

Każdej osobie, której dane są u nas przetwarzane przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania.

Każda osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody, posiada prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie pisemnego wniosku (również drogą mailową).

Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności można dokonywać bezpośrednio na adres e-mail: kontakt@solvado.pl lub telefonicznie, lub listownie. Pełne dane kontaktowe do firmy znajdują się na stronie: https://solvado.pl/kontakt/ Zapewniamy jednocześnie że każde zgłoszenie będzie przez nas szybko i sprawnie rozpatrzone o czym poinformujemy niezwłocznie tą samą drogą którą zgłoszenie do nas dotarło.

Każdy, kto uzna, że przetwarzając jego dane osobowe zostały naruszone obowiązujące przepisy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) www.uodo.gov.pl).